Verberg snelkoppelingen

Passie voor muziek

Het Gelders Fanfare Orkest (GFO) bestaat uit ongeveer vijfenzestig enthousiaste leden en komt uit in de hoogste divisie, de Concertdivisie. De leden zijn gevorderde amateurs, conservatoriumstudenten en beroepsmusici die lid zijn geworden van het GFO uit enthousiasme voor hun instrument en voor de fanfaremuziek. Behalve in het GFO spelen de leden veelal bij de muziekvereniging in hun eigen woonplaats. De repetities vinden eenmaal per 14 dagen plaats in Hattem.

Doelstelling
Het GFO promoot het fanfareorkest en de fanfaremuziek. Daarnaast levert het orkest een bijdrage aan het introduceren van vernieuwende elementen binnen de fanfaremuziek. Bijvoorbeeld door het verstrekken van compositieopdrachten en het spelen van werken van nieuwe componisten. Het orkest biedt haar muzikanten de uitdaging muziek te maken op zo hoog mogelijk niveau.

Activiteiten
Om deze doelstellingen te verwezenlijken geeft het GFO regelmatig concerten, zowel binnen als buiten de provincie Gelderland. Daarnaast werkt het orkest geregeld mee aan muzikale projecten, eindexamens van conservatoriumstudenten en Open Dagen. Ook organiseert het orkest jaarlijks “Het Jong Solistenproject”. Hierbij worden veelbelovende, jonge muzikanten uitgenodigd om een solistisch optreden te verzorgen tijdens het Nieuwjaarsconcert van het GFO.