Verberg snelkoppelingen

Gehoorbescherming muziek testen

Inmiddels is het Gelders Fanfare Orkest (GFO) samen met hoorspecialist Beter Horen een half jaar onderweg in de pilot met op maat gemaakte gehoorbescherming voor muzikanten.

In deze blog volgen we iedere maand de muzikanten die bij de pilot betrokken zijn. Maaike is één van hen, zij speelt sinds enkele jaren hoorn bij het GFO en is docent muziek in het middelbaar onderwijs. Daarnaast geeft zij muziekles bij enkele muziekverenigingen, zowel individueel als in groepsverband. Zij is één van de laatste muzikanten van de pilotgroep uit het orkest die haar gehoorbescherming van Beter Horen uitgereikt heeft gekregen.

Waarom gehoorbescherming muziek?
Gehoorbeschermers sluiten het oor af van alle schadelijke geluiden. Ze zijn voorzien van een filter die alleen de schadelijke decibels dempen. Tijdens de pilot wordt onderzocht wat voor een effect gehoorbescherming heeft, wat het doet met de muzikanten, wat gebeurt er met de muzikale beleving en heeft het gebruik van oordoppen invloed heeft op het spelen zelf. Een muzikant maakt immers tijdens het muziek maken voortdurend gebruik van zijn gehoor. Speel ik op tijd, hoe zit het met mijn stemming enzovoort. Hierdoor worden er andere eisen gesteld aan gehoorbescherming voor muzikanten dan bijvoorbeeld voor iemand die met een drilboor op de steiger staat.

Verschillende soorten filters
Het heeft enige tijd geduurd voordat alle deelnemers voorzien waren van hun otoplastieken: Dit is het op maat gemaakte siliconen houdertje waarin straks de filters met een eenvoudige handeling gemonteerd kunnen worden. Eerst zijn er door de audiciens van Beter Horen afdrukken van de oren gemaakt, welke in het atelier van Beter Horen verwerkt worden tot het persoonlijke oorstuk waarin het geluidsfilter geplaatst kan worden. De muzikanten van het GFO krijgen in principe allemaal oorstukjes van flexibel materiaal, waardoor de filters eenvoudig geplaatst en verwijderd kunnen worden. Dat is voor het latere verloop van de pilot erg belangrijk, aangezien wij ook willen experimenteren met verschillende soorten filters in de gehoorbescherming.

Wennen aan de otoplastieken
Bij de uitreiking van het oorstuk wordt het oor nogmaals gecontroleerd door de audicien, wordt met behulp van een lektest bepaald of het oorstukje goed aansluit bij de gehoorgang van de muzikant. Daarna kan de muzikant wennen aan het oorstukje zonder de geluidsfilters, waarbij stapsgewijs de tijdsduur waarin de gehoorbescherming voor muziek wordt gedragen, wordt opgevoerd. Ondertussen houden we nauwkeurig bij of er bijvoorbeeld eventuele allergische reacties op het gebruikte materiaal ontstaan of dat er toch drukpunten in het oorstuk zitten waardoor deze aangepast moet worden. Bij een aantal muzikanten was dit het geval, waardoor niet iedereen op hetzelfde moment uitgerust kon worden met de beschermingsmiddelen.

Volgende stap: gehoorbescherming tijdens repetitie
Na het zomerreces hebben de muzikanten hun gewenningsperiode achter de rug, en zullen zij ook tijdens de orkestrepetitie gebruik maken van hun op maat gemaakte gehoorbescherming voor muziek. Dat is een belangrijk punt in de pilot, waarover wij u in dit speciale GFO Beter Horen blog op de hoogte zullen houden.

Namens alle muzikanten, dirigent en Hoorspecialist Beter Horen … iedereen een prettige vakantie gewenst!

Reacties

Ik heb al jaren op maat gemaakte oordopjes. Blijf het vervelend vinden om er mee te spelen omdat ik dan continue het gevoel heb "onder water te spelen". Erg vervelend. Is hier een oplossing voor???? Ik speel bastrombone, maar met de tenortrombone heb ik hetzelfde probleem. In afwachting van u reactie Met muzikale groet, Peter Denissen

Hallo Peter, excuses voor de late reactie. We gaan na de vakantie verder met onze pilot, en in eerste instantie herkennen we dat opgesloten effect wel. Met behulp van de juiste filters kun je dat deels wegnemen, waarbij we vooral uitkijken naar de test met actieve filters ... Vr. Gr. Henk - Gelders Fanfare Orkest

Reactie toevoegen